Cysylltu â ni

Gwybodaeth ynglŷn â Derbyn Myfyrwyr

Am wybodaeth yn ymwneud â derbyn myfyrwyr y Deyrnas Unedig ewch i: admissions@swansea.ac.uk

Am wybodaeth ynglŷn â derbyn myfyrwyr rhyngwladol ewch i: international.admissions@swansea.ac.uk

Swyddi

Am fanylion ynghylch ein holl gyfleoedd am swyddi ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/personel/swyddi/

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â’n swyddi e-bostiwch:swyddi@abertawe.ac.uk

Cyfeiriad post y Brifysgol yw

Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Prif switsfwrdd

Ffôn.+44 (0)1792 205678
Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg /
We welcome calls in Welsh or English

Minicom +44 (0)1792 513100

Problemau gyda'r wefan

I adrodd am broblem gyda'r wefan hon, ebostiwch www@abertawe.ac.uk