Y Brifysgol

Hanes a threftadaeth

Gosodwyd carreg sylfaen y Brifysgol gan y Brenin Siôr V ar Orffennaf 19eg 1920.

Bydd y tudalennau yma'n rhoi gwybodaeth fanlyach am ein hanes a'n gweledigaeth ac uchelgeisiau

Rhith daith

Archwiliwch y campws gyda’n teithiau rhithwir 360 gradd...

Rhith daith

Ehangu’r Campws

Nod Prifysgol Abertawe yw creu canolfan addysgiadol ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf ac arloesedd

Ehangu’r Campws

Canolfan y Cyfryngau

Eich mynedfa i'r Wasg, Digwyddiadau ac arbenigedd Academaidd yn Abertawe

Canolfan y Cyfryngau

Byw, Dysgu a Gweithio yn Abertawe

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad - sicrhau bod cynifer o bobl â phosib yn cael cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch, beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol ac economaidd -  yn rhan bwysig o strategaeth dysgu ac addysgu'r Brifysgol.

 Dysgwch fwy

Prifysgol sy' o ddifrif am chwaraeon

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da am gynhyrchu pencampwyr, ond mae hefyd o ddifrif ynglyn â hyrwyddo chwaraeon i bawb, beth bynnag eich safon.

Dysgwch fwy.

Lleoliad trawiadol

Wedi'i lleoli ar barcdir sy'n edrych dros ysblander Bae Abertawe, mae Prifysgol Abertawe o fewn tafliad carreg i'r Ddinas. O olygfeydd trawiadol dros y glannau i barciau heddychlon, bywyd diwylliannol bywiog i'r gorau o fywyd dinesig modern, mae Abertawe yn cynnig y gorau o ddau fyd. 

Dysgwch fwy.

Gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig byd gwaith atyniadol, ynghyd â chymuned groesawgar y campws, sy'n cynnig cyfle cyfartal i staff i gyflawni eu llawn botensial. 

Dysgwch fwy.