Ysgol Feddygol y Brifysgol mewn safle uwch na Chaergrawnt am y tro cyntaf

Mae staff yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn dathlu llwyddiant arloesol arall wrth iddynt ddechrau blwyddyn academaidd newydd.

Am y tro cyntaf erioed, mae'r Ysgol Feddygol bellach mewn safle uwch na Phrifysgol Caergrawnt yng Nghanllaw mawreddog Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times.  

Rhoddwyd Abertawe yn y trydydd safle, dau safle yn uwch na Chaergrawnt – sy'n gwrthdroi canlyniadau'r llynedd. 

medical students at Grove

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y Canllaw diweddaraf hefyd yn dangos bod Prifysgol Abertawe wedi codi chwe safle, sy'n ei rhoi hi yn ei safle uchaf erioed ymhlith 30 prifysgol uchaf y DU. 

Mae Abertawe hefyd yn agos i'r brig ar gyfer teitl cyffredinol 'Prifysgol y Flwyddyn y DU', ac mae wedi ennill y teitl 'Prifysgol y Flwyddyn Cymru' am yr ail dro mewn tair blynedd – sy'n cadarnhau ei safle fel y sefydliad addysg uwch gorau yng Nghymru. 

Prof Keith Lloyd

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, pennaeth yr Ysgol Feddygol: "Gan adeiladu ar safle Prifysgol Abertawe ymhlith y 30 gorau, mae'r Ysgol Feddygol wrth ei bodd ein bod ni bellach yn uwch na Chaergrawnt ar gyfer y pwnc meddygaeth. 

"Mae'r Ysgol Feddygol wedi dringo dau safle yng nghanllaw Prifysgolion The Times eleni - sy'n gwneud hyn ein cyflawniad gorau wrth i ni godi'n gyson yn nhablau'r gynghrair, sydd hefyd yn ein rhoi yn y trydydd safle yn y Guardian, ac yn bedwerydd yn y Complete University Guide. Mae hyn yn golygu ein bod ymhlith y pump uchaf ym mhob un o'r tri thabl cynghrair." 

Yn ogystal, yr Ysgol Feddygol hefyd yw'r gorau yng Nghymru ar gyfer y gwyddorau biolegol. 

Dywedodd yr Athro Lloyd: "Rydym yn parhau i dyfu fel ysgol feddygol. Mae bellach gennym 20 o leoedd a ariennir yn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, bydd ein cwrs Astudiaethau Cydymaith Meddygol arloesol yn derbyn mwy o fyfyrwyr eleni, ac rydym hefyd wedi lansio dau gwrs israddedig newydd ar gyfer mis Medi 2018 – BSc mewn Ffarmacoleg Feddygol a BSc mewn Iechyd y Boblogaeth a'r Gwyddorau Meddygol.

 "Rydym yn tyfu ein portffolio ôl-raddedig gyda'r rhaglenni Meistr newydd mewn Ymarfer Diabetes, Meddygaeth Genomeg a Meddygaeth Glinigol. 

"Byddwn hefyd yn dechrau ein gradd MPharm fferylliaeth gyntaf yn 2020, sydd wedi'i datblygu er mwyn diwallu anghenion rhanbarthol, cenedlaethol ac anghenion y DU y proffesiwn sy'n newid yn gyflym.”

Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, a sefydlwyd 14 mlynedd yn ôl yn unig, bellach  yn cynnig portffolio o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig sy'n cwmpasu meddygaeth, astudiaethau cydymaith meddygol, biocemeg, geneteg, genomeg, awtistiaeth, gwyddor data a gwybodeg iechyd, y gwyddorau iechyd a bywyd, ac mae'n gweithio er mwyn wynebu heriau yfory ym maes gwyddoniaeth a gofal iechyd.