Swyddfa'r Wasg

Amdanom ni

Swyddfa’r Wasg Prifysgol Abertawe yw’r pwynt cyswllt swyddogol rhwng y Brifysgol a’r cyfryngau, a’r swyddfa sy’n gyfrifol am reoli proffil cyfryngau’r Brifysgol.

Ymdrechwn i ganfod y straeon mwyaf diddorol o gwmpas y Brifysgol, o hyrwydd ein hymchwil arloesol, i ohebu ar ddigwyddiadau, datganiadau corfforaethol, a thynnu sylw at lwyddiannau’n myfyrwyr.

Newyddiadurwyr

Newyddiadurwyr

Staff

Staff

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Latest News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404