Ôl-raddedig

Astudiaethau ôl-radd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig astudiaethau ôl-radd o safon ragorol mewn lleoliad arfordirol ysblennydd. O raddau meistr i astudiaethau PhD, rydym yn cynnig rhaglenni ôl-radd mewn amrywiaeth eang o bynciau. Cymerwch gip ar ein dewis o gyrsiau a’r cyfleoedd am gefnogaeth ariannol, a dechreuwch eich cais i ddod i astudio gyda ni.

Canfod cwrs a addysgir

Cyrsiau a addysgir A-Z

Eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth am ffioedd a chyllid i ôl-raddedigion, sut gall gradd ôl-raddedig roi hwb i’ch gyrfa, a threfnu ymweliad â’r Brifysgol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Ffioedd ac ariannu

Ffioedd ac ariannu

Ymweld â’r Brifysgol

Ymweld â’r Brifysgol