Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i weithredu gwaith rheoli iechyd a diogelwch yn synhwyrol. Golyga hyn mai ein nod yw canolbwyntio ar reoli’r risgiau hynny sydd â phosibilrwydd sylweddol o niweidio iechyd neu anafu staff, myfyrwyr neu’r cyhoedd.

Ein bwriad yw rheoli risgiau iechyd a diogelwch fel rhan annatod o’n busnes. Mae’n golygu camau ymarferol sy’n gwarchod pobl rhag niwed ac, yr un pryd, yn gwarchod llwyddiant a thwf ein busnes i’r dyfodol.