Preifatrwydd a Chwcis

Preifatrwydd a Chwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis, er mwyn hwyluso rhai agweddau. Cewch gyfyngu ar ddefnydd cwcis, neu eu gwahardd yn llwyr, trwy newid y gosodiadau yn eich porwr.

Yn fras iawn, defnyddir cwcis gennym mewn dwy ffordd

Gwybodaeth bersonol

Blackboard

Dylai defnyddwyr Blackboard fod yn ymwybodol y bydd Blackboard yn rhoi cwcis ar eich dyfais (porwr, ffôn ac ati) pan fyddwch yn defnyddio'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir. Mae'r system yn defnyddio'r dechnoleg hon i sicrhau profiad dysgu diogel, i fonitro defnydd, ac i reoli perfformiad y cymhwysiad. Os ydych yn dileu'r cwcis hwn, neu'n dewis peidio â'u derbyn, ni fyddwch yn gallu defnyddio Blackboard.

OpenAthens

Am rai cylchgronau a basau data ar-lein, mae'r brifysgol yn defnyddio gwasanaeth mewngofnodi o'r enw OpenAthens, a darperir gan sefydliad o'r enw Eduserv. Dyma'r cwcis a ddefnyddir gan y gwasanaeth hwnnw:

Enw'r Cwci

Diben

Hyd

Parth

ath_Idom

Yn achos cwsmeriaid OpenAthens, mae hyn yn cynnwys rhif sefydliad y sefydliad cartref a ddewiswyd gan y defnyddiwr.

5 mlynedd

.athensams.net

ath_ltoken

Cod afloyw sy'n unigryw i'r sesiwn, yn dynodi bod gan y defnyddiwr sesiwn ddilys yn OpenAthens MD

Diwedd y sesiwn

.athensams.net

ath_username

Yr enw defnyddiwr a fewngofnodwyd

Diwedd y sesiwn

.athensams.net

ath_da

Rhif sy'n nodi math y mewngofnodi

Diwedd y sesiwn

.athensams.net

MyAthensCt

Cod afloyw sy'n unigryw i'r sesiwn, yn dynodi bod gan y defnyddiwr sesiwn ddilys yn MyAthens

Diwedd y sesiwn

.athensams.net

ath_tbactive

Wedi'i osod os bydd gan y defnyddiwr far offer Athens

Diwedd y sesiwn

.athensams.net

Gwybodaeth nad yw'n bersonol

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro perfformiad ein gwefan, a sut mae'n cael ei defnyddio. Nid ydym yn cysylltu ystadegau a gesglir gan Google i wybodaeth a allai adnabod unigolyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am bolisi preifatrwydd Google Analytics a sut i atal monitro'ch defnydd.

Safleoedd Trydydd Parti - Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n bosibl y byddwn yn ymgorffori "teclynnau" ('widgets') o wefannau cyfryngau cymdeithasol megis Trydar, Facebook, neu Google+ yn ein gwefannau. Mae'r safleoedd hyn yn defnyddio cwcis i fonitro pwy sydd wedi mewngofnodi, a byddant yn gwybod pa dudalennau ar ein gwefannau sy'n defnyddio'r "teclynnau" hyn.

Rheoli'ch preifatrwydd

Gallwch wahardd neu ddileu cwcis yn eich porwr. Gall gwahardd cwcis eich atal rhag cael mynediad at rai o wasanaethau ar-lein Prifysgol Abertawe. Bydd dileu cwcis yn eich allgofnodi o sesiwn gyfredol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am wahardd a rheoli cwcis trwy fynd i Popeth Am Gwcis.

Gallwch ddefnyddio'r dull pori "incognito" neu "pori preifat" yn eich porwr i gyfyngu ar ba fathau o gwcis sy'n cael eu gosod a sut maent yn cael eu defnyddio. Mae hyn yn creu sesiwn newydd, a byddwch yn ymddangos fel defnyddiwr newydd heb eich cysylltu i wefannau eraill. Er enghraifft, bydd gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn eich gweld fel defnyddiwr sydd wedi allgofnodi (oni bai eich bod yn mewngofnodi iddynt yn benodol), a bydd Google Analytics yn eich gweld fel ymwelydd newydd.

Cwcis Trydydd Parti

Enw'r Cwci

Diben

Google Analytics

Mae Prifysgol Abertawe yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso'ch defnydd o'r safle, ac yn llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch ar y safle. Defnyddir Google Analytics ar y rhan fwyaf o wefannau Prifysgol Abertawe.

Gwybodaeth am sut mae Google Analytics yn defnyddio cwcis

Polisi Preifatrwydd Google