Cadw mewn Cysylltiad

Ymunwch â Rhwydwaith Abertawe

Yn 2020, bydd y Brifysgol yn dathlu ei chanmlwyddiant ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at nodi’r digwyddiad pwysig hwn gyda chymunedau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn hynod falch o’n rhwydwaith byd-eang o 100,000 o gyn-fyfyrwyr. Rydych yn cynrychioli popeth sydd wedi gwneud y 100 mlynedd ddiwethaf yn bosibl a gobeithiwn eich bod chithau hefyd yn falch mai Prifysgol Abertawe yw eich prifysgol chi.

Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer dathlu ein canmlwyddiant yn mynd rhagddo ac rydym wedi cael rhai syniadau gwych eisoes gan staff a myfyrwyr y Brifysgol ac edrychaf ymlaen at eu rhannu gyda chi yn y dyfodol agos. Hoffem glywed gennych fel cyn-fyfyrwyr am eich amser yma yn Abertawe fel y gallwch chithau hefyd ddathlu â ni. Mae’r canmlwyddiant yn sicr yn gyfle i gamu’n ôl ac edrych ar lwyddiannau diweddar a sicrhau lle y Brifysgol fel rhan bwysig o’r gymuned ehangach yn ogystal â phwysleisio statws y Brifysgol fel sefydliad byd-eang blaenllaw.

Gyda chyfnod cyffrous o’n blaen, fe hoffwn gadw mewn cysylltiad. Felly er mwyn sicrhau nad ydych yn colli allan ar newyddion Abertawe, diweddarwch eich manylion os gwelwch yn dda.

P’un a ydych yn y wlad hon neu dramor, edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.