Cyn-fyfyrwyr

Ymgyrch Teleffon y Gwanwyn 2017

Ym mis Ebrill 2017 cymerodd myfyrwyr cyfredol Prifysgol Abertawe ran yn yr ymgyrch gyntaf y cynhaliodd y Brifysgol mewn dros ddegawd. Gwelwyd dros £100,000 yn cael ei godi tuag at Gronfa Abertawe gan Ymgyrch Ffôn Ebrill.

Ym mis Hydref eleni lansiwyd ein hail ymgyrch i ail-gysylltu gyda graddedigion yn y DU a hefyd yn rhyngwladol ar draws yr UD a Chanada. Gwelwyd dros £103,000 yn cael ei godi tuag at Gronfa Abertawe a oedd yn arwydd o ymgyrch lwyddiannus arall.

Os hoffech gefnogi Cronfa Abertawe drwy roi rhodd i’n hymgyrch gyfredol, gallwch wneud hynny trwy glicio yma