Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Gall y tudalennau hyn eich helpu i wneud penderfyniadau am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cynnig anrhydedd sengl a chydanrhydedd yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn bosib i chi astudio rhan o'ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg trwy ddewis rhai modiwlau cyfrwng Cymraeg a rhai modiwlau cyfrwng Saesneg I’ch galluogi i astudio'n ddwyieithog. Mae cyfleoedd dysgu eraill yn cynnwys tiwtora ac asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gennych hawl i gyflwyno gwaith cwrs a sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis i gwblhau cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg. Drwy barhau i astudio eich cwrs yn gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau mewn dwy iaith - Cymraeg a Saesneg - a fydd yn agor drysau i chi pan fyddwch yn gadael y brifysgol.

Mae llawer o staff a myfyrwyr Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn siaradwyr Cymraeg. Mae Academi Hywel Teifi, sy'n hyrwyddo addysgu ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau a gynigir gan y Brifysgol, wedi ei leoli o fewn Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.