Ymaelodwch â LINC: Prifysgol Abertawe heddiw

Mae LINC: Prifysgol Abertawe, yn rhwydwaith cydweithrediadol a fydd yn galluogi sefydliadau sector preifat, sector cyhoeddus a thrydydd sector i gysylltu ag eraill a chael mynediad i adnoddau ac arbenigedd i gefnogi twf sefydliadol.

Trwy LINC: Prifysgol Abertawe, gall sefydliadau gael mynediad i raddedigion a myfyrwyr dawnus, cymorth ymchwil a datblygu sy'n arwain yn fyd-eang, cyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf, hyfforddiant a datblygu sgiliau proffesiynol.

Yn ogystal, gall aelodau gael mynediad i rwydwaith cefnogi cadarn Prifysgol Abertawe, a dysgu am yr ystod eang o ariannu a chymorth sydd ar gael i sefydliadau ar draws Cymru.

 

Digwyddiadau i ddod

Dyddiad

Teitl

Lleoliad

Cofrestru

03/07/2018

08.00 - 11.30

Prifysgol Abertawe: LINC - Data Mawr: Y Cyfleoedd

Gwesty'r Village, Abertawe

Cofrestrwch yma

19/07/2018

16.30 - 18.30

Prifysgol Abertawe: LINC - Digwyddiad rhwydweithio a gwybodaeth cyffredinol Campws Singleton, Abertawe Prifysgol Cofrestrwch yma

13/09/2018

16.30 - 18.30

Prifysgol Abertawe: LINC Ymchwil a Datblygu a rhwydweithio

Campws Singleton, Abertawe Prifysgol

Cofrestrwch yma

15/11/2018

15.00 - 18.00

Prifysgol Abertawe: LINC Entrepreneuriaeth Fyd a rhwydweithio  Abertawe, i'w gadarnhau Cofrestrwch yma

29/01/2019

16.30 - 18.30

Prifysgol Abertawe: Ffurfio'r genhedlaeth nesaf Campws Bae, Abertawe Prifysgol Cofrestrwch yma

Gallwch ymaelodi a LINC: Prifysgol Abertawe am ddim, ac mae'n agored i bawb.  I ymaelodi, cwblhewch y ffurflen isod:

Diogelu Data

YCedwir eich gwybodaeth gan y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe yn unol â’n Polisi Preifatrwydd Data. Cedwir eich gwybodaeth i’n galluogi i gyfathrebu â chi, ateb eich ymholiadau a darparu arweiniad a gwasanaethau.