Cysylltwch â ni

Diogelu Data

YCedwir eich gwybodaeth gan y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe yn unol â’n Polisi Preifatrwydd Data. Cedwir eich gwybodaeth i’n galluogi i gyfathrebu â chi, ateb eich ymholiadau a darparu arweiniad a gwasanaethau.


Bydd eich ymholiad yn cael ei brosesu o fewn 48 awr. Isod cewch ein manylion cyswllt, pe baech eisiau siarad ag aelod o’r tîm yn y cyfamser.

Ymholiadau Cyffredinol
E-bost: business.enquiries@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1792 606060

Lleoliadau Gwaith a Recriwtio Myfyrwyr
E-bost: EmploymentZone@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1792 295500

Datblygu’r Gweithlu
E-bost: apdinfo@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1792 606477

Ymchwil ac Arloesi
E-bost: reis@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1792 606060

Cynadleddau a digwyddiadau
E-bost: events@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1792 295665