Busnes

Yn Cefnogi Busnes ac diwydiant

null

Mae Prifysgol Abertawe wedi cydweithio â miloedd o sefydliadau sector preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector a gall gynnig cymorth i’ch sefydliad chi wneud defnydd o raddedigion a myfyrwyr talentog, ymchwil o’r radd flaenaf a chymorth datblygu, cyfleusterau ac offer gwych a hyfforddiant proffesiynol a datblygu sgiliau.

Cael mynediad i’n harbenigedd ymchwil a datblygu

Cael mynediad i’n harbenigedd ymchwil a datblygu

Recriwtio Ein Talent

Recriwtio Ein Talent

Defnyddio ein Gwasanaethau Masnachol a Digwyddiadau

Conference in lecture theatre

Sut rydym wedi gweithio gyda busnesau

Engineering Central