Busnes

Torri Tir Newydd

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe ar egwyddorion arloesi a chydweithio ac mae wedi gweithio ochr yn ochr â miloedd o sefydliadau yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i ddeall eu heriau ac i helpu i ddatblygu datrysiadau creadigol.

Rydym yn defnyddio’r arbenigedd hwn a’n cyrhaeddiad byd-eang i ysgogi llewyrch economaidd ac i gyfoethogi’r gymuned ranbarthol. Rydym yn falch o’n heffaith sylweddol sy’n bosib oherwydd partneriaethau hirdymor rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i dorri tir newydd ym mhopeth rydym yn ei wneud er mwyn i ni eich helpu i dorri tir newydd yn y gwaith rydych chi’n ei wneud.